Het nieuwe Palet naar de Cronjéstraat

Het nieuwe Palet naar de Cronjéstraat
Het sluiten van een huurovereenkomst met Vuvera voor ‘Het nieuwe Palet’ op de locatie aan de Cronjéstraat 46 lijkt de komende week werkelijkheid te worden. Het College van B&W ging namelijk vorige week akkoord met het voorstel van wethouder Klappe dat de Volksuniversiteit verhuist naar de leegstaande school, de voormalige Vlinderboom. De wethouder vindt het maatschappelijk belang van een Volksuniversiteit voor Ermelo groot en pleitte daarom voor het behoud van een plek voor Vuvera in Ermelo.

Al bijna een half jaar verkeerden wij in onzekerheid over de nieuwe locatie voor Vuvera. In december 2016 kregen wij de melding dat er concrete plannen liggen voor woningbouw op de huidige plek ven het Palet. Vuvera werd geacht te vertrekken. Maar waar naar toe? Een alternatief werd niet geboden. Nu lijkt aan die onzekerheid een einde te komen.
Als alles doorgaat - en daar gaan we van uit - breekt een drukke tijd aan. De komende maanden zal veel tijd en energie gestoken worden in het herinrichten en verbouwen van de Vlinderboom, het opruimen, inpakken en verhuizen van het Palet naar de nieuwe locatie.
De nieuwe locatie gaat ‘Het nieuwe Palet’ heten.
We gaan er van uit dat het ‘Open huis’ dat op 24 augustus gepland staat, plaats vindt in Het nieuwe Palet op de Cronjéstraat 46!

Namens het bestuur
Ida Stoevelaar, voorzitter

Afdrukken