Voorwaarden

Inschrijving

Bij alle aangeboden activiteiten gaat Vuvera er van uit, dat de cursist zelfredzaam is, m.a.w. de cursist kan zonder extra zorgvraag deelnemen aan de activiteit.

Inschrijving is slechts mogelijk door het verlenen van een éénmalige machtiging. Alle inschrijfformulieren worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Bij onvoldoende belangstelling behoudt de Volksuniversiteit zich het recht voor de activiteit te annuleren. In dat geval zal ongeveer een week voor de geplande aanvang van de activiteit bericht van annulering worden verzonden en zal de éénmalige machtiging worden vernietigd. Wanneer uw activiteit wel door gaat, ontvangt u minimaal 5 werkdagen voor de startdatum een bevestiging van deelname. Kosteloos annuleren is dan niet meer mogelijk.

De Volksuniversiteit erkent wel de morele verplichting om te pogen de activiteiten door te laten gaan, hetzij in gewijzigde vorm, hetzij onder andere voorwaarden, dit in overleg met de docent en de cursisten dan wel samen met één van de naburige Volksuniversiteiten. De Volksuniversiteit behoudt zich het recht voor een activiteit door een andere docent te laten geven dan staat aangegeven.

Mocht u onverhoopt niet kunnen deelnemen aan de activiteit, wilt u zich dan bij voorkeur schriftelijk, mét opgaaf van reden, afmelden bij de administratie via  , of op 0341-552055 tijdens onze kantooruren. Bij annulering van uw kant worden de volgende kosten gehanteerd: € 15,00 administratiekosten, bij korter dan één maand vóór aanvang van de cursus/workshop/lezing 50% van de cursusprijs, bij korter dan 2 weken vóór aanvang van de cursus/workshop/lezing 100% van de cursusprijs.  

Als men wil overschrijven van de ene activiteit naar de andere, dan kan dit alleen als daar nog plaats is en uitsluitend in overleg met de cursuscoördinator. Indien er een verschil zit in het cursusgeld dan zal dit bedrag bij- c.q. terugbetaald worden, minus de administratiekosten ad. € 15,=.

In speciale gevallen kan een verzoek tot restitutie schriftelijk aangevraagd worden bij het bestuur.

Aansprakelijkheid
De Volksuniversiteit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van een eventueel opgelopen letsel tijdens de  activiteiten, de Open Dag, de Eindtentoonstelling of anderszins, noch voor diefstal of andere calamiteiten.

 

Afdrukken E-mailadres

Openingstijden kantoor

Kantoor is nu gesloten.

maandag
06-04-2020
09:30 - 11:30
dinsdag
07-04-2020
09:30 - 11:30
woensdag
08-04-2020
Gesloten
donderdag
09-04-2020
09:30 - 11:30
vrijdag
10-04-2020
09:30 - 11:30

Contact

  Vuvera
Cronjéstraat 46
3851 ZS Ermelo

  (0341) 55 20 55

Binnen de openingstijden van het kantoor kunt u ons bezoeken en/of bellen. U kunt ons altijd een email sturen of het contactformulier invullen.

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf ook via onze nieuwsbrieven op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Vuvera en het laatste nieuws over onze activiteiten! Dat wilt u vast niet missen.

Inschrijven