Volksuniversiteit Veluwerand (Vuvera) heeft haar activiteiten gestopt
en daarmee ook de website. Bedankt voor uw bezoeken.
Datum: 01-09-2020